Covid-19/Corona har jo ikke været godt for os, nye restriktioner og max. 10 i en forsamling, så møderne er lidt svære at holde pt. for hvem skal have lov til at komme, pt. er vi ialt 18 medlemmer. 
Vi har lavet en aftale med Park Teatret om vi holder vores møder der, indtil Rest. Kalvø er klar til at tage imod os igen. Til møderne vil der være oplægsholder, idéer modtages gerne.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne
Lise Bjerre, formand

Kalender og mødeoversigt

GENERELT om møderne pt.

Vi mødes i Park Teater. Adgang fra kl. 7.45 og vi slutter ca. kl. 9.00.
Efter mødet er det muligt at netværke på kryds og tværs, dette kan gøres i Parks hall eller café. 

Ved ankomst skal der bæres mundbind/visir.

HUSK, gæster er altid meget velkomne, de skal blot tilmeldes som alle andre.
Gæster må deltage 2 gange, 1. gang er gratis.

Vi er altid åbne for idéer og input, skriv til os på mailen: netvirk@gmail.com

Hvis du IKKE kan komme til et møde SKAL du framelde dig senest kl. 9.00 dagen før.
Støttemedlemmer skal tilmelde sig senest kl. 9.00 dagen før et møde.

Generalforsamling 2021
Datoen er endnu ikke fastsat, da restriktionerne pga Corona gør at vi pt. ikke må mødes.
Dato for hvornår evt. forslag skal sendes, kommer også senere.

På gensyn
Bestyrelsen

11. januar 2021

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holder møde kl. 16.30 hos Lise i Jernbanegade.

10. februar 2021

Uge 6

Inspiration til marketing i en coronatid

Ea Dehn, fra AD marketingsupport, kommer på besøg.
Flere af jer har mødt Ea før, både som tidligere medlem og til workshoppen hun holdt for os tidligere.

3. marts 2021

Uge 9