Generalforsamling, 16. januar 2019


Referat

1. Valg af dirigent - Anders blev valgt

2. Valg af referent - Martin Jensen blev valgt

3. Formandens beretning blev godkendt

4. Regnskabet blev fremlagt af formanden og godkendt

5. Fastsættelse af kontingent: Uændret

6. Valg af bestyrelse

    1. Valg af formand - Lise Bjerre genvalgt for 2 år
    2. Anders Lysholm Christensen genvalgt for 2 år

Anders valgt som kasserer for et år (formand og kasserer må ikke være på valg samme år).
Da Anne Busekist måtte gå af pga sygdom, har posten været delt imellem Lise og Anders i '18 og '19.

7. Valg af revisor - Martin Jensen genvalgt

8. Ingen indkomne forslag

9. Eventuelt: Løs snak, bl.a om sommerfest