Referat fra Foreningen Netvirks generalforsamling
onsdag den 26. maj 2021 på Restaurant Kalvø

 1. Referent: Paula
 2. Dirigent: Rasmus N - alt er indkaldt til tiden
 3. Bestyrelsens beretning: Steen B fortæller for bestyrelsen

Velkommen til vores generalforsamling i Foreningen Netvirk

Normalt har vi jo generalforsamling i januar, men på grund af nedlukning var det ikke muligt i år, men nu sidder vi her.
Det har jo været et ret trist og stille år med hensyn til at kunne holde møder. 2020 startede med at vi holdt møder i uge 3, 6 og 9 – så kom vi til marts og Danmark lukkede ned.

Så kom der en delvis åbning i maj og vi nåede at holde to møder i maj/juni og et par gange efter sommerferien.
Så måtte vi ikke sidde overfor hinanden og derfor holdt vi et møde i vores lokale biograf den 25. november, og så lukkede Danmark ned igen.
Trods nedlukning og manglende møder har ingen valgt at melde sig ud af foreningen og 2 nye medlemmer er kommet til.

Som I jo nok opdagede, opkrævede vi ikke kontingent for 2. halvår og det var simpelthen fordi vi ikke har holdt så mange møder og så har vi jo ikke haft udgifterne.
Det er i korte træk hvad der er sket i 2020.

Beretningen blev godkendt

 1. Anders fremlagde regnskabet: Regnskab godkendt
 2. Kontingent 2021 - bestyrelsen foreslår kontingent resten af året til 950,- godkendt
 3. Valg af formand for 2 år - Lise Bjerre
  Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år - Paula Bay
 4. Ingen indkomne forslag
 5. Eventuelt:
  Netvirk på Torvet den 19. juni kl. 9-14 – alle opfordres til at komme forbi kl. 13-14, også hvis du ikke selv kan være med, med en stand, foreningen byder på et glas bobler m.m. Vi skal stå ved arresten (Rådhuset). Der kommer annonce i Lokalavisen - alle der har stand kommer med i den gratis. Deadline den 1. juni.

  Fremtidige indlæg i Netvirk
  Nye forretninger, der er startet under coronaen
  Michael Tøgersen fra Handelsbanken kommer og fortæller om økonomien lokalt.
  Tema - evt bløde værdier. Bæredygtighed. Lektier
  Har du ideer til oplæg/oplægsholdere så kom endelig med dem

  Chris stopper i Netvirk – vi takker for indsatsen

  Måske skal vi blive bedre til at være en netværksforening. Lad medlemmerne præsentere sig selv, eller hinanden. Fremhæv hinanden via SOME.

  Kalvø kører a la carte og derfor bliver morgenmaden til Netvirk neddroslet i det næste halve år. Rasmus tilføjer kommentar om at han vil forbeholde sig retten til at sige stop inden. Måske skal vi holde eftermiddagsmøder.
  Bo foreslår at vi evt kunne holde møder som virksomhedsbesøg.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Referent, Paula Bay