Stiftende generalforsamling, 7. februar 2018
Referat

 1. Valg af referent - Martin Jensen valgt
 2. Valg af dirigent - Rasmus Norlin valgt
 1. Gennemgang af vedtægter

§3 Ændres til

Formanden vælges første gang for 1 år
Kassereren vælges første gang for 2 år

Formanden er på valg i ulige år
Kassereren er på valg i lige år

§5
VIP-kontingent ændres til kontingent
Styregruppen ændres til Bestyrelsen

§7 ændres til:
VIP-Medlemmer ændres til Medlemmer
Basic medlemmer ændres til Støtte medlemmer
Støttemedlemmer betaler et fast kontingent, som fastsættes af bestyrelsen

Støttemedlemmer har ret til at deltage i op til 4 møder om året.
Støttemedlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen og kan ikke stille op til bestyrelsen.

§8

Første linje ændres til:
Ved indmeldelse i foreningen, betales et engangsbeløb til dækker opsætning af profil mm. På hjemmesiden. Beløbet herfor fastsættes af bestyrelsen.

 1. Fastsættelse af kontingent
  1. Kontingent for medlemmer fastsættes til 750 kr. pr halve år
  2. Kontingent for Støttemedlemmer fastsættes til 500 kr. pr år
 1. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand - Lise Bjerre valgt
  2. Valg af kasserer - Anne Busekist valgt
  3. Anders Lysholm Christensen valgt for 1 år
  4. Steen Bolbroe Valgt for 2 år
  5. Christopher Grothe valgt for 2 år
 1. Valg af revisor - Martin Jensen valgt
 2. Eventuelt
  1. Stillet forslag om oprettelse af et festudvalg - Bestyrelsen tager endeligt stilling til dette.