Invitationer til din fest, ring til Lise Bjerre fra Bjerre Trykkeri og Forlag