En pc-hjælper, en forsikringsmægler, en serigraf og en murer netværker sammen.