Info om Netvirk

Hvem er vi
Vi er et netværk af ambitiøse og professionelle mennesker, der lægger vægt på samarbejde på tværs af faggrupper og ekspertise. 
Netvirk har eksisteret siden april 2012.
Den 7. februar 2018 blev Foreningen Netvirk stiftet.
Se vedtægterne her: Vedtægter
CVR-nr.: 39314258

Mødested og tilmelding/framelding
Vi  mødes på Restaurant Kalvøen, hvor der serveres en let morgenmad, samt vand, kaffe og the.
En gang om året har vi et møde der er 100% socialt, og det er vores julemiddag, som afholdes om aftenen, og det er kun for medlemmer og støttemedlemmer.

Til- eller framelding skal altid ske via mail: netvirk.fr@gmail.com

Alle medlemmer står på som fast tilmeldte og skal så blot huske at melde fra senest morgenen før, hvis det bliver aktuelt, ret vigtigt i forhold til dagens møde og borddækning.
Støttemedlemmer skal tilmelde sig hver gang.

Mødetidspunkt: Kl. 07.45-9.00/9.15 hver 3. onsdag - se datoerne på siden: Kalender / møder 

Betaling 2022:
Medlemmer af Netvirk betaler i alt 1500 kr. om året, der betales halvårligt. Prisen dækker morgenmad m.v. til 14 ordinære møder, udgifter i forbindelse med hjemmeside og bank, eventuelle foredragsholdere m.v.
Julearrangementet og sommerfest betales separat.
Et medlemsskab dækker for 1 person.

Støtte medlemmer betaler i alt 500 kr. Prisen dækker morgenmad til 4 ordinære møder, udgifter i forbindelse med hjemmeside og bank, eventuelle foredragsholdere m.v.
Julearrangement og sommerfest betales separat.
Et medlemsskab dækker for 1 person

Formål
At fremme samspillet og styrke relationer mellem Netvirks selvstændige erhvervsdrivende, så virksomhederne kan profilere sig og opnå kontakter, der kan bruges kommercielt. 
Vi hjælper hinanden med at få mere forretning via netværk samt give vidensdeling og sparring til de udfordringer vi hver især har.

Form
Dynamiske møderammer med fokus på medlemmernes opnåelse af kommercielle resultater gennem dialog, handling, nytænkning, inspiration, sparring, videndeling. Idéer til emner er altid velkomne.

Målgruppe
Vi henvender os fortrinsvis til firmaer i Frederikssund kommune.

Forventninger til medlemmerne
Vi forventer at hvert medlem deltager i mindst 10 af de ordinære møder.
Vi forventer at alle medemmer udviser en god netværksånd.
Hvert medlem bidrager i det omfang det kan med gode idéer og input.
Forslag til foredragsholdere, gæstetalere m.fl. er meget velkomne.

Gæster
Gæster er altid velkommen til vore møder. Man kan deltage som gæst i alt 2 gange, 1. gang er uden beregning.
Betaling skal ske senest mandagen før mødet.
Ved specielle møder (foredrag med betalte foredragsholdere) opkræves forudbetaling uanset om det er 1. gang man deltager, dog fratrækkes 125 kr. kontingentet hvis man melder sig ind senest 4 uger efter mødet.
Tilmelding skal ske på mail: netvirk.fr@gmail.com med kontaktoplysninger.

Melder man sig til, og bliver væk, har man mistet retten til endnu en gratis deltagelse, for Netvirk har betalt, selvom du ikke kom.

Hvordan bliver jeg medlem?
Du bliver medlem, når du har sendt din profiltekst og foto, og det er sat op på hjemmesiden, hvilket typisk sker samme dag du sender (hvis det er en hverdag).
Kort efter modtager du en faktura på kontingentet, som du bedes betale straks ved modtagelsen.
Og så får du også en faktura for profilen, læs næste afsnit.

Facebook

På Facebook har vi en åben gruppe, som du er velkommen til at være medlem af hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, gruppen hedder: NETVIRK Businessnetværk i Frederikssund.

Desuden er der en lukket/hemmelig gruppe, kun for Netvirks medlemmer, den hedder: Netvirk Frederikssund, hvor alt kan diskuteres i et lukket forum, den skal du inviteres til.
Vi opfordre alle til at like hinandens firmasider på Facebook, Linkdin, Instagram m.v. og til at være aktive: Dele, kommentere og/eller like, det giver nemlig god mening og synlighed.

Medlemstilbud
Alle Netvirks medllemmer er meget velkommen til at få lagt tilbud op, der gives til andre medlemmer, klik ind og se tilbudene her: Medlemstilbud

Medlemsbilleder og -videoer

Vi vil gerne se billeder fra dit firma, i forskellige situationer, produkter m.v. Hvert medlem må sende 3-4 fotos (husk billedtekst), se dem der er: Medlemsbilleder
Der er også mulighed for at få lagt en video op: Medlemmernes Videoer

Bestyrelsen:
Formand: Paula Elina Bay  Tlf. 27 21 60 47 (webmaster)
Kasserer: Anders Lysholm  Tlf. 21 77 97 16
Bestyrelsesmedlemmer:
Steen Bolbroe Tlf. 20 25 75 25
Anette Cordes Tlf. 23 84 20 10

E-mail: netvirk.fr@gmail.com 

  • Vi mødes på Restaurant Kalvø

  • - med den flotteste udsigt ud over fjorden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen