Info om Netvirk

Hvem er vi
Vi er et netværk af ambitiøse og professionelle mennesker, der lægger vægt på samarbejde på tværs af faggrupper og ekspertise. 
Netvirk har eksisteret siden april 2012.
Den 7. februar 2018 blev Foreningen Netvirk stiftet.
Se vedtægterne her: 

Vedtægter

CVR-nr.: 39314258

Mødested og tilmelding/framelding
Vi  mødes på Restaurant Kalvøen, hvor der serveres en let morgenmad, samt vand, kaffe og the.
En gang om året har vi et møde der er 100% socialt, og det er vores julemiddag, som afholdes om aftenen, og det er kun for medlemmer og støttemedlemmer.

Til- eller framelding skal altid ske via mail: netvirk.fr@gmail.com

Alle medlemmer står på som fast tilmeldte og skal så blot huske at melde fra senest morgenen før, hvis det bliver aktuelt, ret vigtigt i forhold til dagens møde og borddækning.

Mødetidspunkt: Kl. 07.45-9.00/9.15 hver 3. onsdag - se datoerne på siden: Kalender / møder 

Betaling 2023:
Medlemmer af Netvirk betaler i alt 1500 kr. om året, der betales halvårligt. Prisen dækker morgenmad m.v. til 14 ordinære møder, udgifter i forbindelse med hjemmeside og bank, eventuelle foredragsholdere m.v.
Julearrangementet og sommerfest betales separat.
Et medlemsskab dækker for 1 person.

Støtte medlemmer betaler i alt 500 kr. Prisen dækker morgenmad til 4 ordinære møder, udgifter i forbindelse med hjemmeside og bank, eventuelle foredragsholdere m.v.
Julearrangement og sommerfest betales separat.
Et medlemsskab dækker for 1 person

Formål
At fremme samspillet og styrke relationer mellem Netvirks selvstændige erhvervsdrivende, så virksomhederne kan profilere sig og opnå kontakter, der kan bruges kommercielt. 
Vi hjælper hinanden med at få mere forretning via netværk samt give vidensdeling og sparring til de udfordringer vi hver især har.

Form
Dynamiske møderammer med fokus på medlemmernes opnåelse af kommercielle resultater gennem dialog, handling, nytænkning, inspiration, sparring, videndeling. Idéer til emner er altid velkomne.

Målgruppe
Vi henvender os fortrinsvis til firmaer i Frederikssund kommune.

Forventninger til medlemmerne
Vi forventer at hvert medlem deltager i mindst 10 af de ordinære møder.
Vi forventer at alle medemmer udviser en god netværksånd.
Hvert medlem bidrager i det omfang det kan med gode idéer og input.
Forslag til foredragsholdere, gæstetalere m.fl. er meget velkomne.

Gæster
Gæster er altid velkommen til vore møder. Man kan deltage som gæst i alt 2 gange, 1. gang er uden beregning.

Tilmelding skal ske på mail: netvirk.fr@gmail.com med kontaktoplysninger.

Hvordan bliver jeg medlem?

Mød op og se om det er noget for dig eller send en mail til netvirk.fr@gmail.com.

Du kan også ringe til en fra bestyrelsen og få svar på dine spørgsmål.
Når du bliver medlem, kan du sende din profiltekst og foto, og det bliver sat op på hjemmesiden,
Kort efter modtager du en faktura på kontingentet, som du bedes betale straks ved modtagelsen.

Facebook

På Facebook har vi en åben gruppe, som du er velkommen til at være medlem af hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, gruppen hedder: NETVIRK Businessnetværk i Frederikssund.

Desuden er der en lukket gruppe, kun for Netvirks medlemmer, den hedder: Netvirk Frederikssund,
men den skal du inviteres til.
Vi opfordre alle til at like hinandens firmasider på Facebook, Linkdin, Instagram m.v. og til at være
aktive: Dele, kommentere og/eller like, det giver nemlig god mening og synlighed.

Medlemstilbud
Alle Netvirks medllemmer er meget velkommen til at få lagt tilbud op, der gives til andre medlemmer, klik ind og se tilbudene her: 

Bestyrelsen:
Formand: Anette Cordes Tlf. 23 84 20 10
Kasserer: Anders Lysholm  Tlf. 21 77 97 16
Bestyrelsesmedlemmer:
Steen Bolbroe Tlf. 20 25 75 25

Bo Bøgeskov Tlf. 44 22 20 62

Vi mødes på Restaurant Kalvø

- med den flotteste udsigt ud over fjorden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Del siden