Referat fra Foreningen Netvirks generalforsamling
onsdag den 19. januar 2022 på Restaurant Kalvø

1. Referent: Paula
2. Dirigent: Rasmus N - alt er indkaldt til tiden
3. Bestyrelsens beretning: Lise fortæller for bestyrelsen

Velkommen til vores generalforsamling i Foreningen Netvirk

Det er jo ikke så længe siden vi sidst holdt generalforsamling, det var i maj, og først derefter startede vi vores fysiske møder igen.

Corona har været hård for mange, og vi måtte bl.a sige farvel til Gitte Wikke, som ikke havde mulighed for at drive sin forretning mere, og som derfor også trak sig fra bestyrelsen.

Men vi har også fået 4 nye medlemmer i løbet af året – Marion, Keld, Mette og Anette.

I starten af 2021 holdt vi ingen møder, vi havde nogle online møder i vinteren og foråret ’21, tre online møder blev det til.

Paula delte lidt vidensdeling med os, om hvordan vi kan bruge Google Buisness

I september havde vi besøg af Mette Renard som fortalte om hjemmesider og i november fik vi besøg af MarketingSpecialisten Pernille Frie.

Vi har haft gruppearbejde, hvor vi i mindre grupper kiggede på vores hjemmesider, jeg ved der er et par stykker der efterfølgende fik lavet nogle rettelser.

I uge 42 var vi på firmabesøg, hos OK Køkkenrenovering, og her fik vi en masse af vide om det de også kan, meget spændende.

Julemiddagen blev igen holdt her på Kalvøen, på grund af Coronaen kunne man helt frem til onsdag morgen – på dagen – melde fra.
Alle fik besked på at der skulle tages en kviktest senest om morgenen, så hvis den meldte positiv, kunne man nå at melde fra.

Vi endte med at blive 11, oprindelig var 19 tilmeldte, og vi havde som sædvanlig en hyggelig aften med gavespil og i år var det Steen der fik mandelgaven. Som noget nyt havde vi valgt at betale middagen for medlemmerne.

Det er i korte træk hvad der er sket i 2021.

Beretningen blev godkendt

4. Regnskab - godkendt
5. Kontigent 2022 fastsættes til 750,- pr. halvår. Vedtaget
6. Valg til bestyrelsen: Anders Lysholm og Steen Bolbroe modtog genvalg. 
7. Revisor Steen Rosendahl modtager genvalg. Han er hermed genvalgt
8. Der var ikke indkommet nogen forslag.

9. Eventuelt: Fredagsbar. Der stilles forslag om at holde fredagsbar for Frederikssunds erhvervsliv en gang i kvartalet.
Bestyrelsen forsøger at være engagerede og vi ønsker at udvikle vores netværk. Vi vil gerne være bedre til at drive vores virksomheder, og derfor sørger vi for gode indlæg. Vi ønsker også at vi bliver bedre til at netværke og præsentere vores selv. Vi skal blive bedre til at engagere os i hinanden og vores virksomheder.
Vi prøver at holde vores indlæg spændende og lære hinanden bedre at kende
Vi vil også gerne udvide vores netværk, så tag endelig fat i virksomheder I kender der kunne være interessante for alle i gruppen.

Dirigenten takkede for god ro og orden

Referent, Paula Bay

Del siden